Projectes de la Càtedra

Equipaments eficients

Aquest projecte té com a objectiu final el consum energètic eficient dels equipaments públics (com ara: escoles, biblioteca, centres cívics, oficines, etc.). Per això, el primer pas és facilitat l’accés a les dades de consum d’una forma visual i que permeti l’anàlisi comparatiu. El projecte utilitza dades obertes dels edificis públics de Girona i dels recursos relacionats amb ells per tal de visualitzar el comportament energètic de forma intuïtiva que faciliti la conscienciació i la presa de decisions. L’aplicació permet una visualització comparativa de consums de diversos equipaments públics i també la comparativa sobre el consum mitjà dels equipaments de la mateixa categoria. L’objectiu és fer accessible aquesta informació, tant als gestors dels equipaments com a al ciutadà per tal de facilitar la presa de decisions i fomentar la conscienciació sobre el consum energètic eficient d’espais i equipaments públics.

Projectes relacionats de la UdG

RESOLVD

Aquest projecte té com a objectiu millorar l'eficiència i la capacitat d'allotjament de les xarxes de distribució elèctrica mitjançant la introducció de flexibilitat i control a la xarxa de baixa tensió. RESOLVD proposa software i hardware per millorar la monitorització de la xarxa de baixa tensió amb capacitats de monitorització de zones àmplies i la detecció automàtica de falles, així com l'aïllament. Això permetrà un funcionament eficient de la xarxa i una capacitat d'allotjament renovable maximitzada.

CROWDSAVING

Crowdsensing és una tecnologia emergent que permet millorar la observabilitat dels grans espais i la seva interacció amb els usuaris i activitats que es realitzen mitjançant l’explotació de les capacitats de sensorització dels telèfons intel·ligents i la seva agregació de forma adequada. L’objectiu general de CROWDSAVING és proporcionar una infraestructura de programari que faciliti la monitorització del comportament dels usuaris (a nivell agregat) en la dinàmica de les xarxes de distribució d’energia/aigua, edificis i altres instal·lacions amb consum energètic intensiu.

© 2021 Universitat de Girona  |  Contacte

Una iniciativa de:

Amb el suport de: